O Protěži

Oddíl Protěž byl založen roku 1963 při vršovické farnosti pod záštitou střediska Maják. Dnes je oddíl součástí 7. střediska Blaník a s počtem přibližně 115 členů je jeho největším oddílem. Protěž je koedukovaný, křesťansky zaměřený skautský oddíl.

Oddíl se dělí dle výchovných kategorií na několik družin. U světlušek jsou to Sardinky v oleji a Sardinky v octě, u vlčat družina Guará. Dále jsou u nás dvě družiny skautů Tučňáci a Bobři a dvě družiny skautek Sojky a Vydry.

Zpravidla každoročně také vznikne nový roverský kmen.

Hlavní součástí naší činnosti jsou pravidelné schůzky – družinovky. Scházejí se zvlášť světlušky, vlčata, skauti a skautky. Náplní družinovek je mnoho různých činností, od skautských her přes osobní rozvoj až po návštěvy výstav a jiných kulturních akcí.

Kromě letního tábora, který se koná obvykle v prvních 3 týdnech v červenci, pořádáme mnoho menších akcí. Naše další činnost zahrnují například jedno či vícedenní výpravy nebo společné trávení podzimních a jarních prázdnin.

Pro svou běžnou činnost využíváme 2 klubovny. Naší hlavní klubovnou je klubovna v krčském skautském areálu. Další klubovna, kde se scházejí především světlušky, se nachází v kostele sv. Anežky České na Spořilově.

Pro zapojení se do diskuze o oddíle a skautských tématech se můžete připojit k naší facebookové skupině určené pro všechny bývalé i současné členy Protěže a přátele oddílu.

Dále nás můžete sledovat na sociálních sítích:

Instagram

Facebook