O Protěži

Protěž je smíšený křesťansky zaměřený skautský oddíl o cca 110 členech.

Funguje u nás velké množství družin.

Sardinky jsou družina světlušek, která se dále dělí na Sardinky v oleji a Sardinky v octě. Guará je družina vlčat.

Dále u nás jsou dvě družiny skautů Tučňáci a Bobři, a dvě družiny skautek Sojky a Vydry.

Fungují zde také dva roverské kmeny.

Hlavní součástí naší činnosti jsou pravidelné schůzky – družinovky. Scházejí se zvlášť světlušky, vlčata, skauti, skautky a dva roverské kmeny. Náplní družinovek je mnoho různých činností, od skautských her přes osobní rozvoj až po návštěvy výstav a jiných kulturních akcí.

Kromě letního tábora, který je tradičně v prvních 3 týdnech v červenci, pořádáme mnoho menších akcí. Naše další činnost zahrnuje například víkendové výpravy, hory a podzimky.